60 jaar Merlijn!? Tijd voor een feest!

Lieve Merlijnleden en Oud-Merlijnleden,

Zet 18 mei in je agenda!

We zijn dit jaar 60 jaar geworden en dit moet gevierd worden!

Dit studiejaar vieren wij het 60-jarige bestaan van onze vereniging. In 1957 werd de vereniging opgericht als de Vereniging van Studenten in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (VSGVU). In 1970 nam de vereniging een nieuwe naam aan en werd Merlijn toegevoegd aan VSGVU.

Een 60-jarig bestaan is natuurlijk niet niks. Daarom willen we dit op 18 mei 2018 graag vieren met onze leden, oud-leden, en docenten. Het lijkt ons leuk om zoveel mogelijk oud-leden te bereiken, en zo een ware reünie te houden.

We zien jullie allen graag op 18 mei op de VU, in de Tuinzaal.

Kaartjes zijn te koop vanaf 5 mei en kosten 12 euro. Dit is inclusief consumpties! Introducés zijn van harte welkom.