Een Kleine Geschiedenis van Merlijn

De Vereniging van Studenten in de Geschiedenis aan de Vrije Universiteit (VSGVU) werd in 1957 opgericht. In de eerste bestaansjaren droeg de VSGVU een sterk gereformeerd karakter en hield zij zich voornamelijk bezig met het organiseren van lezingen en excursies.


Halverwege de jaren zestig veranderde het karakter van de studievereniging echter ingrijpend. De VSGVU ontwikkelde zich tot een progressief-kritische studievereniging met duidelijke ideeen over de wijze waarop het onderwijs aan de VU inhoud moest krijgen.


In deze periode speelde de VSGVU onder meer een actieve rol in het democratiseren van de VU en het verbreden van de studie geschiedenis met de hoofdvakken Contemporaine Geschiedenis (sinds 1972) en Niet-Westerse Geschiedenis (sinds 1976). In 1970 nam de vereniging een nieuwe naam aan: ‘Merlijn’ werd aan het reeds bestaande ‘VSGVU’ toegevoegd naar de tovenaar en stuurse raadgever van Koning Arthur. In de loop van de jaren zeventig ging Merlijn zich binnen de universiteit breder orienteren. Zo sloot Merlijn zich in 1973 aan bij de Progressieve Kiesvereniging om hiermee binnen de universitaire studentenraad een sterke linkse fractie te kunnen vormen. Tevens ontstond een hechte samenwerking met de Studentenraad Vrije Universiteit (SRVU) en profileerde de studievereniging zich steeds meer als een linkse studentenvakbond.


De ‘verlinksing’ van Merlijn verliep niet zonder slag of stoot. In 1978 richtten een aantal studenten uit onvrede over het sterk politiek gekleurde karakter van Merlijn de studievereniging Archimedes op. Hoewel deze vereniging in 1986 werd opgegeven, leidden deze ontwikkelingen tot een zelfkritischer houding binnen VSGVU Merlijn. Besloten werd om Merlijn te ontdoen van zijn politieke gekleurdheid, waardoor Merlijn breder toegankelijk werd.


Vandaag de dag is VSGVU Merlijn een bloeiende, actieve vereniging met ruim honderd leden die is gehuisvest op de twaalfde verdieping van het VU-hoofdgebouw. Merlijn stelt zich tot doel om belangen van geschiedenisstudenten te behartigen, studie-inhoudelijke en sociale activiteiten te verzorgen en daarnaast ook actief mee te denken over het onderwijsbeleid binnen de Faculteit der Letteren.